Etenkin Suomessa ja Euroopassa, jossa monissa maissa vuosi jakautuu useaan eri vuodenaikaan. Jokainen vuodenajoista tarjoaa jotakin erilaista. Tämä mahdollistaa monipuolisen tuotevalikoiman tarjoamisen aina vuodenajoista riippuen. Yrityksille tästä on hyötyä, kun he voivat jokaisena vuodenaikana lisätä myyntiään tarjoamalla uusia ja kuluttajille mielenkiintoisia tuotteita. Myös se, että vuodenaikoja on paljon, aiheuttaa tilanteen, jossa kunkin sesongin tuotteet eivät ole kauaa saatavilla, mikä voi myös lisätä niiden haluttavuutta.

Kevät, kesä, syksy ja talvi ovat paljon enemmän kuin pelkkiä vuodenaikoja, sillä ne tarjoavat yrityksille mahdollisuuden uudistua tasaisin väliajoin ja tarjota kuluttajille osuvampia tuotteita kuluttajille luonnollisessa rytmissä. Jokaiseen vuodenaikaan kuuluvat myös kyseisen vuodenajan juhlapyhät, jotka saavat kuluttajat käyttäytymään tietyllä tavalla, minkä ansioista yrittäjän on helpompaa osoittaa asiakkailleen sopivia tuotteita. Yrittäjien tulee miettiä tarkkaan, miten ihmiset käyttäytyvät eri vuodenaikoina ja vuodenaikojen eri juhlapyhinä. Tulee miettiä minkälainen kulttuuri ja tunnelma kyseisiin vuodenaikoihin kuuluu, jotta yritys onnistuu markkinoimaan oikeita tuotteita – ja oikein. Myös yrittäjästä ja yrityksestä riippuen, on tärkeää miettiä käyttääkö resurssit kyseisen vuodenajan aikana käytettävien tuotteiden markkinointiin, vai panostaako sesonkikohtaisiin alennusmyynteihin, esimerkiksi ajoittaen alennusmyynnit yleisten vapaapäivien ajalle. Yleensä, jos budjetti sallii, panostaa molempiin on kannattavin idea. Tämä on kuitenkin tärkeä asia, jota yrityksen tulee miettiä, myös sen takia, että paras sesonki toimia ei ole sama kaikille yrityksille.

Tietenkin se, saako yritys myytyä tuotteitaan tai palveluitaan sesonkina x, riippuu paljon yrityksen markkinoinnista. Taitavat markkinoijat saavat minkä tahansa sesongin myynnin toimimaan. Markkinojien tulee perehtyä kunkin sesongin ominaisuuksiin ja löytää sesongista toimiva yhteys yrityksen tuotteisiin tai palveluihin. Jokainen suomalainen tuntee kuuluisimmat sesongit, kuten esimerkiksi joulun, juhannuksen, vuodenajat, äitienpäivän ja ystävänpäivän. Kalenterista löytyy kuitenkin vielä paljon pyhäpäiviä, joita ei vielä ole kaupallistettu. Osuvilla avainsanoilla ja juhlaideoilla voi lähes minkä tahansa päivän markkinoida kuluttajille. Tietenkin kannattaa ensin hyödyntää jo tunnettuja juhlapyhiä ja sesonkeja eli sesonkeja, jotka ovat jo olemassa, vaikkakin: tunnetuilla sesongeilla on myös paljon kilpailua.

Ehkä yritykset voisivat esimerkiksi aloittaa uusia ja aivan omannäköisiä perinteitä, jonkun vähemmän tunnetun juhlapyhän ympärille? Vaikka Suomen juhlapyhistä lähes jokainen juontaa juurensa kristinuskosta, on päivistä mahdollista rakentaa kulttuurillisia juhlapäiviä kaikille ihmisille – ei siis ainoastaan kristityille. Vuodenkierron erilaiset juhlat ravitsevat kuluttajien mielen ja antavat omalla tavallaan syyn kerääntyä yhteen muiden kanssa, mikä suomalaisessa kulttuurissa ehkä yleistäen on hieman harvinaisempaa, kuin esimerkiksi muissa Euroopan maissa ja silti tärkeää ihmiselle. Juhla, pienikin sellainen, tarjoaa myös monille eri alojen yrityksille mahdollisuuden kaupallistaa toimintaansa. Juhliin kuuluu aina sesonkiin kuuluvat tarjottavat, värit, sisustus ja oma muotinsa. Myös aineettomat palvelut, kuten hyvivointi- ja kauneuspalvelut, konsertit ja muut kulttuuri-elämykset voivat olla kysytympiä, kun niitä markkinoidaan kruunaamaan joku tietty juhlapäivä. Ravintolat voivat mainostaa mitä tahansa juhlapyhää syynä saapua läheisten kanssa juhlistamaan päivää ja nauttimaan yhdessäolosta ja elämästä.

Viime vuosina markkinoinnissa on paljon ollut esillä “arjen juhlan” korostamista, mutta toimivampi taktiikka olisi, että arjen sijasta ruvettaisiin nyt markkinoimaan useampaa eri juhlapyhää. Ihmiset kaipaavat rajaa juhlan sekä arjen välille, muuten molemmilta asioilta helposti katoaa niiden merkitys. Juhlapyhiä lopulta on niin paljon, että kun useampaa niistä juhlitaan, se voidaan jo katsoa lähes arjen juhlaksi. Sitä paitsi, laumaeläimiä kun olemme, markkinointi vahvistuu, kun sen osoitetaan tietylle päivälle, johon useat muutkin ihmiset kuluttajan ympärillä valmistautuvat. Tämänkaltaisen markkinoinnin lisääminen individualistisessa Suomessa voisi lisätä suomalaisten ehkä hieman kaipaamaa kollektiivisuutta ja yhdessäoloa. Kuluttajilla on myös enemmän tarmoa keskittyä yhteen rajattuun asiaan, kuin laajasti joka hetkeen, myös heidän arjessaan.