Artikkelissa käydään läpi osakejioittamisen terminologiaa pohjustuksena artikkelille, joka käsittelee osakkeiden takaisinostoa (engl. buyback).

Hajauttaminen

Yksi tärkeimmistä osakesijoittamiseen liittyvistä termeistä on hajauttaminen. Lyhyesti, hajauttaminen tarkoittaa sijoittamiseen liittyvän riskin pienentämistä sijoittamalla hajautetusti useampaan kohteeseen. Hajauttamalla sijoitukset yhden yrityksen osakkeiden arvon romahtaminen ei välttämättä horjuta sijoittajan varoja merkittävästi. Melko intuitiivinen neuvo, joka on helppo ymmärtää. Termiä hajauttaminen ja ideaa sen takana ehkä parhaiten selventää sanonta, jota sijoittajalegenda Jim Rogersin mukaan Wallstreetillä hoetaan “Älä laita kaikkia munia samaan koriin”. Kun tuo kyseinen yksi kori putoaa, kaikki munat putoavat ja särkyvät.

Jim Rogers on kuitenkin henkilökohtaisesti asiasta eri mieltä, mutta hän harrastikin sijoittamista ammatikseen ja otti riskejä, joiden ottamista käsitellään myöhemmin artikkelissa.

Hajauttamisen sääntöä seuraten osakesalkusta tulisi löytyä monenlaisia osakkeita, kuten erilaisia osakkeita eri yrityksiltä, kiinteistöosakkeita ja joukkovelkakirjoja. Usein neuvotaan, että salkussa tulisi olla sekä pienten että isojen yritysten osakkeita. Pienten yritysten osakkeet toimivat tavallaan riskinotto-osakkeina. Niiden nousuja ja yllättäviä laskuja tasapainottaa suurten yritysten tasaisempi vaihtelu. Tämä tietenkin pitää paikkansa ja lähtökohtaisesti kannattaa tähdätä sellaiseen salkkuun, jonka arvo säilyy mahdollisimman monenlaisissa markkinatilanteissa. Se, kuinka monen eri yrityksen osakkeita haluaa salkkuunsa kerätä, jakaa ihmiset karkeasti kahteen ryhmään. Monet suosivat esimerkiksi alle 10 eri yrityksen osakkeiden pitämistä, jolloin kyseisiin yrityksiin on mahdollista perehtyä paremmin, mutta monet taas haluavat osakesalkkuunsa osakkeita useilta eri yrityksiä, jolloin salkun arvon heilahtelu usein pysyy tasaisempana. Useiden tutkimusten mukaan osakesalkussa tulisi olla 15-20 eri yrityksen osakkeita, jotta riski arvon heilahteluun todella vähenisi eri osakkeiden määrän ansiosta.

Osingot

Osinko tarkoittaa yrityksen osakkeiden omistajilleen jakamaa voitto-osuutta. Osingot voidaan maksaa joko käteisenä tai osakkeina. Yritys voi maksaa osinkoja tasaisesti säännöllisin väliajoin. Tälloin sijoittajat, jotka ovat onnistuneet sijoittamaan menestyviin yrityksiin, voivat hyvin elää sijoituksiensa tuloilla, kun osinkoja maksetaan säännöllisesti, osingot toimivat kuten sijoittajan kuukausipalkka. Yritykset, jotka menestyvät ja maksavat säännöllisesti osinkoja sijoittajilleen, voi löytää tarkastelemalla yritysten historiaa osinkojen maksamisen suhteen ja seurata yritysten kasvua. Näiden kautta saa hyvin tietää, minkälainen taloudellinen tilanne yrityksellä todennäköisesti on ja mikä heidän politiikkansa on osinkojen maksamisen suhteen.

Monet sijoittajat kuitenkin ajattelevat, että osinkoja ei kannata lunastaa käteisenä, vaan ne tulisi sijoittaa välittömästi takaisin yritykseen. Näin sijoittajan osakkeiden määrä kasvaa, ja monen mielestä myös tulojen määrä kasvaa näin enemmän, ainakin pitkällä aikavälillä.

Riskit ja tuotot osakesijoittamisessa

Termi riski usein yhdistetään heti sen negatiiviseen puoleen eli menetykseen. Tämä on tietenkin erittäin ymmärrettävää ja järkevää, mutta on myös hyvä tiedostaa, että riskien ottamisessa voi myös olla järkeä, sillä usein kun lopputulos ei olekaan häviäminen, voitot ovat sitäkin suuremmat. Tietenkin suurien voittojen edessä moni menettää malttinsa ja ottaa liiankin suuria riskejä, minkä vuoksi riskien ottamisessa tulee toimia järkevästi ja hallitusti. Riskien hallintaa voi onneksi opetella miettimällä asioita loogisesti, eikä niinkään tunnepohjalta ja asettamalla aina rajat riskien otolle – ja pysymällä niissä.

Menestyäkseen raha-asioissa sijoittajan tulee tuntea omat rajansa ja välttää turhan suurien riskien ottamista. Riskejä ottaessa tulee aina selvittää, mitkä ovat mahdolliset huonot seuraamukset riskien ottamisesta. Helposti mahdollinen voitto voi sokaista kokeneenkin sijoittajan silmät, jolloin riskejä otetaan liikaa. Onneksi osakekaupassa on kuitenkin mahdollista asettaa rajoja riskien ottamiselle, mikä pienentää kiusausta ottaa liikaa riskejä. Sijoittajan tulee aina varmistaa, että mahdolliset voitot ovat mahdollisia häviöitä paljon pienemmät. Näin yksinkertainen neuvo voi helposti unohtua näennäisesti suuren voiton havittelussa, kun ei mietitä suuria mahdollisia häviöitä.