Yritykset usein aloittavat alennusmyynnit esimerkiksi halutessaan lisätä tuotteidensa tai palveluidensa kulutusta. Alennusmyynti tarkoitttaa kampanjaa, jonka aikana yritykset myyvät tuotteitaan tai palveluitaan alennettuun hintaan. Tärkeimpiä alennusmyyntien tavoitteita ovat myynnin eli menekin kasvattaminen, yrityksen tunnettavuuden lisääminen, vanhojen tuotteiden myyminen pois ja uuden asiakaskunnan saaminen.

Alennuksia hyödynnetään myös jatkuvasti kilpailussa muita yrityksiä vastaan. Vaikka yritys olisi hinnoitellut tuotteensa kuinka asiakasystävällisesti, on sen järkevää aina silloin tällöin alentaa hintojaan tietyksi ajaksi, vaikka vain osasta tarjoamistaan tuotteista. Hinnan alennus on usein järkevää myös sen vuoksi, että sillä voidaan saada houkuteltua asiakkaita liikkeeseen, jolloin he todennäköisesti hankkivat muita tuotteita täysin normaaliin, tai jopa normaalia hieman korkeampaan hintaan. Näin kauppiaan on mahdollista päästä myyntikatetavoitteisiinsa tavallaan nurinkurisesti alentamalla hintojansa.

Alennuksia myöntäessä yrityksellä tulee kuitenkin olla jonkinlainen suunnitelma, eikä alennuksia pidä myöntää asiakkaille liian helposti, sillä tälläkin voi olla yllättäviä vaikutuksia asiakkaissa. Melko nopeasti asiakkaat sattavat ruveta esimerkiksi epäilemään tuotteiden laatua ja haluttavuutta, jos tuotteet ovat jatkuvasti alennuksessa tai myynnissä hyvin edullisesti. Tässä hyvänä neuvona voi toimia se, että asiakaan tulee ansaita alennukset hinnoissa.

Asiakas voi ansaita alennukset esimerkiksi suorittamalla jotakin, kuten maksamalla heti käteisellä, ostamalla enemmän tai tilaamalla tuotteen tai palvelun etukäteen. Tämän tyyppisiä alennuksia kutsutaan suoritusperäisiksi alennuksiksi. Alennukset ovat olennainen osa kaupankäyntiä ja aina, kun alennukset perustuvat myyjän sekä kauppiaan molemminpuoliseen toimintaan, se on hyvää kaupankäyntiä ja asiakas osaa silloin arvostaa alennuksia.

On myös erittäin yleistä, että yritykset alentavat tuotteidensa hintaa, kun tuotteiden kilpailukyky markkinoilla on huonontunut. Vanheneva teknologia ja tuotteet, joille löytyy jo paljon kilpailua myydään usein tuntuvillakin alennuksilla. Moni voisi luulla, että tämä haittaa merkittävästi tuotteiden katetavoitteen täyttymistä, mutta useimmiten tuotteiden myyminen alennetulla hinnalla on osa yrityksen suunnitelmaa ja se on alusta asti otettu huomioon myös tuotteiden valmistuksessa ja hankkimisessa. Esimerkiksi yritys on voinut laskea, että 75 prosenttia tuote-erästä myydään kuluttajille normaalilla hinnalla ja loput portaittain alennetuilla hinnoilla, esimerkiksi 15-45 prosentin alennuksilla. Alennukset eivät silloin syö katetavoitetta kovin paljon ja tuotteisiin investoidut varat saadaan taas liikeelle.

Hinnanalennusten tyypit

Hinnanalennuksia on olemassa monia erilaisia, jotka johtuvat eri syistä ja osallistuttavat asiakasta yrityksen toimintaan eri tavoin. Alla luettelemme eri hinnanalennusten tyypit lyhyine selityksineen.

  • Käteisalennus

Asiakas saa alennusta maksaessaan tuotteen tai palvelun heti tai viimeistään 14 päivän kuluessa

  • Paljous- eli määräalennus

Kun asiakas ostaa kerralla paljon, esimerkiksi. yli 1000 eurolla tuotteita tai palveluita, asiakas saa alennusta kokonaisostosummasta.

  • Uskollisuus- eli vuosialennus

Uskolliset asiakkaat saavat alennusta, kun he ostavat säännöllisesti yrityksen tuotteita tai palveluita.

  • Noutoalennus

Asiakas säästää yrityksen resursseja ja noutaa tuotteensa itse esimerkiksi varastosta, jolloin hän saa alennusta.

  • Ennakkotilausalennus:

Asiakkaat, jotka sitoutuvat tuotteen tai palvelun hankintaa aikaisin saavat alennuksen.

  • Markkinointialennus

Jälleenmyyjä, joka markkinoi tuotetta tai palvelua saa tuotteesta tai palvelusta alennuksen.

Erilaisia alennustyyppejä voidaan yhdistää ja käyttää eri tuotteisiin ja palveluihin yhtä aikaa. Alennustyyppejä voidaan myös vaihdella, mikä voi pitää asiakkaat aktiivisina, ja jolloin he eivät ehkä ota alennuksia niin helposti itsestäänselvyyksinä ja hyvän alennuksen koittaessa saattavat kuluttaa enemmän, kun seuraavasta hyvästä alennuksesta ei ole varmuutta. Tämä on tärkeä osa alennusten suunnittelua. Asiakkaat eivät saa ottaa alennuksia itsestäänselvyyksinä, muuten alennuksilta katoaa niiden teho ja monet asiakkaista osaavat jo odottaa niitä niinkin paljon, että kaventavat kuluttamistaan merkittävästi hetkinä, jolloin alennuksia ei ole. Toisaalta kaikki menekki -myös alennusmyyntien aikaan- on hyväksi yrityksille ja markkinoinnilla on suuri vaikutus siihen, jaksavatko asiakkaat odottaa alennusmyyntejä, vai ei.